Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne a psychoterapia

Coraz więcej osób cierpi na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. Wynika to przede wszystkim z faktu, że nasze życie narażone jest na wiele bodźców, stresorów. Każdy stres musi mieć jakieś ujście, dlatego jeśli nie jest rozpoznawany i eliminowany przez człowieka, ujawnia się w postaci różnych objawów somatycznych.

Leczenie zaburzeń OCD w gabinecie psychoterapii

psychoterapia w KrakowieWiele osób cierpi na zaburzenie określane skrótem OCD. Jest to zaburzenie, które nazywa się zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym. U chorej osoby występują dwa główne objawy. Pierwszym z nich są obsesje, czyli natrętne myśli. Drugim objawem ściśle związanym z pierwszym są kompulsje, czyli przymusowe zachowania. Aby zmniejszyć uczucie lęku, osoba z zaburzeniem wykonuje pewne rytuały. Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie osoby, która myje ręce kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt razy dziennie. Obsesją takiej osoby jest to, że na jej dłoniach znajdują się chorobotwórcze bakterie, zarazki. To właśnie one wywołują u tej osoby lęk. Aby poczuć się lepiej, zmniejszyć stres, taka osoba co kilkanaście minut myje bardzo dokładnie ręce. Pomoże tu psychoterapia w Krakowie, ale trzeba pamiętać, że w przypadku ciężkich zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych na pierwszy rzut idą leki psychotropowe. Najczęściej są to leki przeciwdepresyjne lub przeciwlękowe. Dawki takich leków są zdecydowanie większe niż dla osób z depresją czy zwykłymi zaburzeniami lękowymi.

Na szczęście współczesne leki działają bardzo dobrze. W czasie ich zażywania osoba chora powinna korzystać z psychoterapii. Psychoterapia w przypadku OCD trwa długo, ale pozwala na całkowite wyleczenie osoby z zaburzeniami tego typu. OCD może pojawiać się też tylko w postaci natrętnych myśli. Przykładowo mogą być to myśli związane z krzywdzeniem drugiej osoby – najczęściej osoby bliskiej.