Drogowy słupek bezpieczeństwa

Wiele obiektów o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa znajduje się w centrach miast, gdzie użycie fizycznych zabezpieczeń bywa dość trudne. W takim terenie nie sprawdzają się zwłaszcza betonowe zapory drogowe, które są zbyt duże by można je było swobodnie ulokować w taki sposób, by nie zaburzały ruchu, a jednocześnie wykonywały swoje zadanie.

Nowoczesne słupki automatyczne

Słupek antyterrorystycznyW takich miejscach, zadania zapór antyterrorystycznych zwykle spełniają bardziej rozbudowane zabezpieczenia, którymi przede wszystkim są automatyczne słupki bezpieczeństwa. Są to stalowe słupki, umieszczone pod jezdnią, które podnoszone są w momencie ogłoszenia alarmu na terenie chronionym, lub po wykryciu pojazdu jadącego z nadmierną prędkością po drodze dostępowej do obiektu. Słupek antyterrorystyczny zazwyczaj wykonany jest ze stopu tytanowego, wielokrotnie bardziej wytrzymałego niż beton czy stal, więc może z powodzeniem zatrzymać wielotonowy pojazd jadący z dużą prędkością. Z racji iż owe słupki są najczęściej wysokie na półtorej metra, po uruchomieniu całkowicie zastawiają drogę dojazdową do obiektu chronionego, a po odwołaniu alarmu mogą być natychmiast złożone automatycznie lub ręcznie. Podczas normalnej pracy obiektu są jednak niemal niezauważalne, i nie utrudniają normalnego ruchu drogowego w taki sposób jak ma to miejsce w przypadku stosowania ciężkich betonowych zapór.

Ich wysoka wytrzymałość i niepodatność na zużycie po wystawieniu na warunki pogodowe oznacza, iż nie muszą być one wymieniane tak szybko jak zapory betonowe, niszczejące od długotrwałego kontaktu z wodą. Podczas gdy takie zabezpieczenia są oczywiście droższe niż betonowe zapory, ich skuteczność jest nieporównywalnie wyższa, podobnie jak łatwość ulokowania na niewielkiej przestrzeni.