Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

W przypadku większych budynków, gdzie jednocześnie może przebywać wiele osób koniecznym jest stosowanie dodatkowych instalacji oraz urządzeń, które zwiększają bezpieczeństwo. Zdecydowanie na terenie takich budynków jednym z największych zagrożeń jest możliwość pojawienia się otwartego ognia. Zagrożenie to może powodować bardzo duże straty materialne a także niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego.

Konstrukcja nośna obiektu wymaga dodatkowej ochrony

malowanie ppoż konstrukcji stalowychWłaśnie dlatego już na etapie projektowania obiektu koniecznie należy uwzględnić wszelkie wytyczne prawne, które nakładają obowiązek stosowania pewnych rozwiązań, które pozwalają zmniejszyć ryzyko wystąpienia zagrożenia. Należy tutaj wspomnieć chociażby o aktywnych i biernych zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Do tych pierwszych zaliczyć można między innymi system sygnalizacji pożaru, który składa się z urządzeń zdolnych do szybkiego wykrycia zagrożenia oraz alarmowania. Niemniej jednak w celu ochrony budynku przed wystąpieniem ognia stosuje się dodatkowe środki, które wchodzą w skład biernych zabezpieczeń. Do nich zaliczyć można między innymi malowanie ppoż konstrukcji stalowych, które ma na celu zwiększenie odporności termicznej elementów konstrukcyjnych. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie stateczności całej konstrukcji nawet w momencie nagrzania elementów do skrajnych temperatur. Jest to niezwykle ważne ponieważ absolutnie niedopuszczalna jest sytuacja, w której na skutek wysokiej temperatury uszkodzeniu ulega jakakolwiek część nośna.

Może to prowadzić do dużego zagrożenia dla osób ewakuowanych z budynku. Przykładowo zawalona część może uniemożliwić opuszczenie budynku w bezpiecznym czasie. Jak widać obecnie najważniejszym aspektem jeśli chodzi o budowę obiektów jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osobom przebywającym na ich terenie. W tym celu stosowane są różne rozwiązania mające zapewnić odpowiednią odporność najważniejszych elementów na ogień. 


Opublikowano

w

przez

Tagi: