Ustawa Macrona w praktyce

Ustawę odwołującą się do problemu delegowania pracowników do pracy na terenie Francji nazwamy Loi Macron. Ustawa Macrona Macrona reguluje wszelkie niuanse związane z delegowaniem pracowników na teren Francji przez firmy działające na terenie innych krajów Unii Europejskiej. Prawo to reguluje również w określony sposób na raportowane procesu delegowania pracowników na teren Francji wobec przeznaczonych do tego francuskich urzędów.

Obowiązek sprawozdawczy we Francji

deklaracje loi macron we francjiDelegowanie pracowników do pracy na teren Francji od 2016 roku stało się sprawą zdecydowanie bardziej skomplikowaną niż przedtem. Istnieją instytucje do których firmy zarabiające na pracy pracowników delegowanych do pracy na terenie Francji muszą wysyłać deklaracje dotyczącą stosunku wynagrodzenia do diety, czasu przebywania na terenie Francji przez danego pracownika, rodzaj wykonywanej pracy i dane przedstawiciela lub osoby kontaktowej, uprawnionej do reprezentowania firmy zatrudniającej tę osobę. Brak spełnienia powyższego wymogu będzie skutkował karami finansowymi nakładanymi na polskich przedsiębiorców wysyłających pracowników na teren Francji, a także, w skrajnych przypadkach nakładaniem zakazu działalności na terenie Francji. Dlatego też, dokładne przestrzeganie ustawy o delegowaniu pracowników na teren Francji, a w szczególności deklaracje Loi Macron we Francji, jest niezwykle istotne z punktu widzenia pracodawcy. Kary wiążą się nie tylko z opóźnieniami w serwisie na skutek nieoczekiwanych kontroli, ale także ze zmianą teatru operacji biznesowych i wyłożeniem konkretnych środków za nieprzestrzeganie prawa.

Implementacja prawa o delegowaniu pracowników na teren Francji należy głównie do urzędników francuskich, natomiast polskie urzędy również podkreślają doniosłość respektowania prawa francuskiego przez Polaków pracujących na terenie Francji. Ma to głównie znaczenie dla polskich firm transportowych, czerpiących z rynku Unii Europejskiej pełnymi garściami


Opublikowano

w

przez

Tagi: